Kostengrens NHG omhoog in 2021

01 november 2020

Per 1 januari 2021 gaat de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog van € 310.000 naar € 325.000. Hierdoor wordt de woningmarkt voor mensen met een laag en middeninkomen meer toegankelijk en een huis beter financierbaar.

NHG heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld om de kostengrens te bepalen. Voorheen werd deze bepaald aan de hand van gemiddelde verkooprijzen in de laatste 3 maanden. Met de nieuwe methodiek gaat dit om een langere periode, namelijk 39 maanden. Om op de gemiddelde koopsom van het specifieke jaar aan te sluiten, wordt dit nog vermeerderd met een correctiefactor. Met deze nieuwe methodiek ontwikkelt de kostengrens meer gelijkmatig, wat bijdraagt aan een woningmarkt die meer stabiel is.

Naast de verhoging van de kostengrens naar € 325.000, stijgt ook de kostengrens voor woningen waar energiebesparende voorzieningen worden getroffen. Deze gaat van € 328.600 in 2020 naar € 344.500 in 2021. De premie van de NHG blijft in 2021 gelijk aan dit jaar, namelijk 0,7%.