Wat is de toegevoegde waarde van een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

28 november 2023

Koop je een nieuwbouwappartement of een boven-, beneden- of portiekwoning? Of een woning met gemeenschappelijke opslag of trappenhuis? Dan is de kans groot dat je woning onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren. We nemen je mee in de ins & outs van een VvE.

Als je een (nieuwbouw)appartement koopt, word je automatisch lid van de VvE van dat gebouw. Dit is geregeld in de wet. De VvE is verantwoordelijk voor het behartigen van het gezamelijke belang van alle bewoners van het gebouw. Ook regelen ze het beheer, het onderhoud, de groenvoorziening, de parkeergarage en de verzekeringen van het gebouw en wordt er bij individuele problemen in jouw woning, zoals lekkage door water vanaf het trappenhuis, gekeken of de VvE je hierin (financieel) kan ondersteunen. 

Wat betaal je voor de VvE?
Om ervoor te zorgen dat de VvE het onderhoud allemaal kan bekostigen, betaal je maandelijkse servicekosten. Dit bedrag wordt normaliter jaarlijks bepaald, waarbij wordt gekeken naar de financiële staat van de VvE en het onderhoud wat op de planning staat. Als lid van een VvE heb je zelf inspraak op dit bedrag: hier kan bijvoorbeeld voor worden gestemd in een VvE vergadering.

De hoogte van het maandelijkse bedrag wordt niet meegenomen in je hypotheekaanvraag. Het is wel goed om hiermee rekening te houden als je je maandelijkse lasten in kaart gaat brengen.

Wat doet de VvE?
Zoals gezegd regelt de VvE groot onderhoud en andere algemene dingen van het gebouw. Denk hierbij aan onderhoud aan de lift, het intercom systeem, de gevel, het dak, het trappenhuis, de kozijnen en andere ruimten die gezamenlijk gebruikt worden. Iedere bewoner kan meebeslissen over zaken die het hele gebouw aangaan. Er zit ook een sociaal aspect aan de VvE. Zo worden onderlinge afspraken gemaakt over leefregels en helpt het met de sociale verstandhouding tussen de verschillende bewoners onder één dak. Ook worden er vanuit sommige VvE's activiteiten of schoonmaakdagen georganiseerd.

Hoe is de VvE georganiseerd? 
De VvE bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Leden Vergadering (ALV) en het bestuur. De Algemene Leden Vergadering is bedoeld voor iedere bewoner van het complex en is een periodieke bijeenkomst. Op deze vergadering worden verschillende dingen besproken, zoals jaarrekeningen, onderhoud, bepaalde kosten en besluiten omtrend het gebouw. Dit wordt allemaal besproken onder de aanwezige leden en via een stemming kunnen moties goedgekeurd of afgekeurd worden.

In de akte van splitsing lees je uit hoeveel appartementen de VvE staat, hoe groot ieders stem is, wanneer er een meerderheid behaald is en wanneer een stemming wordt goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke onderdelen van het gebouw als gezamenlijk gezien worden. 

Het bestuur wordt gekozen op de ALV door de leden van de VvE. Dit kan een enkel persoon zijn, maar dit kunnen ook meerdere personen zijn. Over het algemeen bestaat een bestuur uit een oneven aantal personen en worden de functies voorzitter, penningmeester en secretaris vervuld. De functies worden vaak verdeeld onder bewoners, maar soms wordt er gekozen om het uit te besteden aan een professionele VvE-beheerder. 

Hoe werkt dit als je huurt?
Ben je zelf geen eigenaar van jouw woning, maar huur je een appartement? Dan is de eigenaar van het appartement lid van de VvE. Je kan wel via je huurbaas verzoeken indienen voor de VvE. Het deelnemen aan de vergadering is echter niet mogelijk.