Nieuwbouw in Valkenburg


Valkenburg is een woonkern in de gemeente Katwijk en een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. In 2006 telde Valkenburg 3900 inwoners.
De voormalige gemeente Valkenburg had een oppervlakte van 5,74 km² (waarvan 0,23 km² water). Binnen de gemeentegrenzen lagen geen andere kernen. Sinds 2006 is Valkenburg onderdeel van de gemeente Katwijk. Het vliegkamp krijgt een andere bestemming. Er zullen voornamelijk woningen worden gebouwd en er zal ook ruimte zijn voor bedrijven en recreatie. Over het definitieve Masterplan Locatie Valkenburg wordt door de Katwijkse gemeenteraad, naar verwachting in juni 2013, een besluit genomen.[2]
Valkenburg is ontstaan uit het ambacht Valkenburg-Katwijk, dat zich aan de zuidzijde van de Oude Rijn uitstrekte tot aan de Noordzee. Het was het oudste van de drie dorpen in het ambacht, Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. Oorspronkelijk maakte het ambacht deel uit van het bisdom Utrecht, in de twaalfde eeuw ging het echter over naar de graven van Holland, waar het deel uitmaakte van het baljuwschap Rijnland.
De lagere bestuursfuncties, inclusief rechtspraak en waterstaat werden in leen gegeven door de graaf, waarmee Valkenburg een ambachtsheerlijkheid werd. Wanneer dit precies gebeurde is niet bekend, wel was dit al het geval in 1317. Hoger gezag werd rond 1460 verkregen door de ambachtsheer, waarmee Valkenburg een hoge heerlijkheid, feitelijk een baljuwschap werd naast Rijnland.
In 1615 werd Valkenburg door de toenmalige vrijheer verkocht, Katwijk echter niet, wat een splitsing van de hoge heerlijkheid tot gevolg had. Valkenburg werd een zelfstandige hoge heerlijkheid en Katwijk werd samengevoegd met de hoge heerlijkheid ‘t Zand, gelegen aan de overzijde van de Oude Rijn.
De hoge heerlijkheden werden met de Bataafse omwenteling in 1795 afgeschaft en de ambachten omgevormd tot municipaliteiten, in 1798 verdwenen de laatste resten van de hoge heerlijkheid en werd Valkenburg een gemeente in het gebied zoals in de afsplitsing van 1615 was ontstaan. Het begrip "gemeente" had nog niet de tegenwoordige betekenis, wat inhield dat de oude taken als rechtspraak nog onder verantwoording van de municipaliteit vielen.
In 1810 kwam met de Franse overheersing een nieuwe bestuursorganisatie volgens het toen geldende model, waarbij de rechtspraak en waterstaatsbestuur afgesplitst werden en de gemeente min of meer zijn huidige functie kreeg. Omdat gemeentes minimaal 500 inwoners moesten hebben werden Valkenburg, Katwijk en 't Zand bestuurlijk weer samengevoegd, om na de Franse overheersing op 1 april 1817 weer een zelfstandige gemeente te worden.
Het grondgebied werd later nog uitgebreid met een stuk dat daarvoor aan de gemeente Voorschoten toebehoorde, ten oosten van de Wassenaarse wetering tot aan de A44, waar nu het Valkenburgse Meer ligt. De strook land aan de overkant van de A44 kwam toe aan de gemeente Leiden, die er de wijk Stevenshof bouwde.
Op 1 januari 2006 is de gemeente samen met de gemeenten Rijnsburg en Katwijk opgegaan in de nieuwe gemeente Katwijk.
Bij Valkenburg bevindt zich een meetstation van het KNMI.
Valkenburg heeft Valken '68 als enige voetbalclub, de club promoveerde in 2011 naar de 2de klasse. Valkenburg heeft ook een tennisvereniging, VTV. Deze tennisvereniging telt 5 speelvelden het 5e speelveld is in 2011 aangelegd.
Er is ook een schietvereniging nabij recreatiecentrum De Terp, achter Hoofdstraat 2.
In 't Duyfrak, nabij voetbalvereniging Valken'68 wordt in de winter een veld natgespoten, dat als ijsbaan kan fungeren. Op het grasveld van de ijsclub worden in september ook de 'Weilandgames' gehouden, een soort krachtsportwedstrijd, georganiseerd door de JIVAK in verband met de paardenmarkt (feestweek Valkenburg). Ook in De Terp worden dan diverse sportactiviteiten gehouden.
Voetnoten:
Beluister
Lees verder...

Gemeente
Katwijk

Inwoners
3.900

ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Valkenburg