Wat is BENG?

06 april 2021

Sinds 1 januari 2021 moet elke nieuwbouwwoning die wordt opgeleverd voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutraal Gebouw, oftewel BENG. Dit houdt in dat het energieverbruik van de woning bijna nul is. Een nieuwbouwwoning moet aan 3 BENG indicatoren voldoen.

1. Energiebehoefte
Voor BENG woningen mag de hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen en te koelen, niet hoger zijn dan 25 kWh/m² per jaar. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door de woning goed te isoleren en te zorgen voor een optimale luchtdichtheid en goede ligging van de woning.

2. Primair fossiel energieverbruik
Primair fossiel energieverbruik betreft een optelsom van het primaire energiegebruik om een woning te verwarmen en te koelen, maar ook voor warm tapwater, ventilatie en verlichting. De opgewekte energie door een hernieuwbare energiebron, zoals zonnepanelen, wordt hier van afgetrokken. Ook voor het primair fossiel energieverbruik geldt dat deze onder de 25 kWh/m² per jaar moet blijven. 

3. Aandeel hernieuwbare energie
Bij een BENG woning moet minimaal 50 procent van de energie afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of windenergie.

Een nieuwbouwwoning die voldoet aan de BENG eisen beschikt over een energielabel van minimaal A+++ en heeft een groot voordeel voor de koper, namelijk een lage(re) energierekening. Daarnaast is de woning door onder andere goede isolatie, vloerverwarming, goede luchtdichting en voldoende ventilatie, een zeer comfortabele plek om te wonen.