Stikstofproblematiek: woningbouw krijgt voorrang

28 november 2019

De afgelopen weken is er in de media uitvoerig aandacht besteed aan de stikstofproblematiek en de gevolgen hiervan voor de bouw. Het kabinet komt nu met maatregelen waarmee de woningbouw deels hervat kan worden.

Door strengere regelgeving omtrent stikstof en PFAS zijn veel woningbouwprojecten vertraagd of tot stilstand gekomen. Dat is een groot probleem met de huidige wooncrisis.

De maatregelen (zoals het verlagen van de maximumsnelheid) van nu zijn positief voor de bouw, maar de NVM heeft nog wel zorgen over de lange termijn. Gemeenten zijn namelijk huiverig om nieuwe vergunningen af te geven. Bovendien is er nog geen oplossing voor de PFAS-norm: deze norm is belangrijk voor het grondverzet, dat voorafgaat aan elk nieuwbouwproject. 


Onno Hoes, voorzitter NVM: “We moeten nog zien wat het effect van deze maatregelen is en of we de woningmarkt hiermee ook daadwerkelijk vlot kunnen trekken. Daarbij vind ik de reactietermijn teleurstellend. Juist nu we een wooncrisis hebben, en dat is met Prinsjesdag nog eens bevestigd, had ik gehoopt op meer snelheid en daadkracht. De achterstand die is opgelopen, halen we niet meer in.”